USA szkolą wojska lądowe i specjalne Ukrainy – druga faza “Nieustraszonego obrońcy”

23 listopada 2015 r. rozpoczęła się na Ukrainie druga faza ćwiczeń “Nieustraszony obrońca” (Fearless Guardian, FG). Tym razem szkolenie przechodzą żołnierze wojsk lądowych i specjalnych Ukrainy.

Od kwietnia do początku listopada 2015 r. trwała pierwsza faza ćwiczeń FG. Miała ona na celu wyszkolenie instruktorów Gwardii Narodowej (GN) Ukrainy, podlegającej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w taktyce walki i udzielania pierwszej pomocy. Była to wspólna inicjatywa Departamentu Obrony (Department of Defense, DoD) i Departamentu Stanu USA (Department of State, DoS). Szkoleniem GN zajmowali się żołnierze 173. Brygady Powietrznodesantowej USA (173rd Airborne Brigade), potocznie zwani “Sky Soldiers”. Szerzej o pierwszej fazie tych ćwiczeń pisaliśmy w naszym wcześniejszym wpisie

Druga faza ćwiczeń

Już w lipcu 2015 r. na konferencji prasowej DoS zastępca rzecznika prasowego Mark C. Toner wspomniał o przeprowadzeniu kolejnej fazy ćwiczeń na Ukrainie. Ich program miał być podobny do pierwszej fazy.

Natomiast 15 września 2015 r. w portalu “Stars and Stripes” został opublikowany artykuł mówiący o przygotowywaniu planu szkolenia dla żołnierzy ukraińskich, którzy będą uczestniczyli w kolejnej edycji FG . Najważniejszą różnicą, w porównaniu z poprzednią fazą FG, miało być szkolenie żołnierzy regularnych sił zbrojnych Ukrainy, a nie instruktorów Gwardii Narodowej.

Rozpoczęcie drugiej fazy ćwiczeń miało miejsce 23 listopada 2015 r. w Jaworowie, gdzie znajduje się Międzynarodowe Centrum Utrzymania Pokoju i Bezpieczeństwa (International Peacekeeping and Security Centre). Ta faza zakłada wyszkolenie do pięciu batalionów żołnierzy podlegających ukraińskiemu Ministerstwu Obrony i jednego batalionu sił operacji specjalnych (łącznie do 1800 żołnierzy). Szkolenie, podobnie jak w poprzedniej edycji, zostanie przeprowadzone przez 300 żołnierzy 173. Brygady Powietrznodesantowej USA. Zakończy się ono w listopadzie 2016 r.

Członkowie ukraińskich wojsk lądowych będą szkoleni w Jaworowie, czyli tak jak to miało miejsce w poprzedniej edycji FG. Nowością jednak będzie przeprowadzanie szkolenia dla sił specjalnych w mieście Chmielnicki, które również znajduje się na zachodzie Ukrainy.

Żołnierze wojsk lądowych Ukrainy zostaną nauczeni m. in. ewakuacji rannych z pola walki; udzielania pierwszej pomocy; zwalczania latających pojazdów bezzałogowych (tzw. dronów); zwalczania improwizowanych ładunków wybuchowych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Natomiast siły operacji specjalnych otrzymają bardziej zaawansowane szkolenie z umiejętności strzeleckich, zaawansowanych technik orientacji w terenie i przeprowadzania operacji specjalnych w zurbanizowanym terenie.

Szczególne znaczenie dla Specnazu?

Jak już wspomniano, II faza FG ma na celu wyszkolenie także ukraińskich wojsk specjalnych, czyli Specnazu (dosł. “specjalnego przeznaczenia”, ros. специа́льного назначе́ния, ukr. спеціального призначення). Szkolenie to może być szczególnie przydatne dla zwiększenia skuteczności tego rodzaju wojsk ukraińskich z kilku powodów, które zostały przytoczone w artykule na łamach “Washington Post” z 12 listopada 2015 r.

Po pierwsze, szkolenie to może doprowadzić do zmiany sposobu dowodzenia ukraińskim Specnazem. Jak potwierdzają sami członkowie ukraińskich wojsk specjalnych, w pewnym momencie dowodzeni byli przez cztery różne ośrodki. Prowadziło to do wydawania sprzecznych rozkazów i dezinformacji. Ćwiczenia “Nieustraszony obrońca” mogą być okazją do przyswojenia amerykańskiego modelu dowodzenia siłami specjalnymi, który opiera się o Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych (United States Special Operations Command, USSOCOM)

Po drugie, ukraińskie wojska specjalne pozostają nieefektywne z powodu braków w szkoleniu i służącej temu infrastruktury. Jak potwierdzają żołnierze ukraińskiego 3. Pułku Specnazu, obecnie nie istnieje proces selekcji i rekrutacji do tej jednostki. Ponadto, po szkoleniu rekruci mobilizowani są na rok czasu, z czego w oddziale służą tylko siedem miesięcy. FG ma na celu nie tylko wyszkolenie obecnych operatorów Specnazu, ale także stworzenie procesu selekcji i doskonalenia umiejętności. Pozwoli to ukraińskim wojskom specjalnym na samodzielne przeprowadzanie procesu rekrutacji, a później doskonalania umiejętności swoich operatorów bez pomocy wojsk amerykańskich.

Podsumowując, II faza Fearless Guardian pozwoli ukraińskiemu Specnazowi na skuteczniejsze i bardziej samodzielne działanie zarówno w trakcie walk, jak i w ramach procesu szkolenia nowych członków.