Rosja – USA: kalendarium spotkań dyplomatycznych oraz porozumień ws. Syrii (2013-2015)

Konfliktowi syryjskiemu towarzyszą spotkania dyplomatów państw nim zainteresowanych, których oficjalnym celem jest jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji w regionie. Dwoma najbardziej prominentnymi państwami zaangażowanymi w te dyskusje są Stany Zjednoczone oraz Rosja. Państwa te jako jedne z niewielu mogą faktycznie wpłynąć na decyzje organizacji międzynarodowych oraz na zmianę sytuacji na Bliskim Wschodzie, wobec czego poniżej opracowano kalendarium ich spotkań dyplomatycznych oraz porozumień ws. Syrii.

26 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie w Berlinie inicjujące współpracę dyplomatyczną w sprawie Syrii. Jego uczestnikami byli: sekretarz stanu USA John Kerry oraz rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Ministrowie rozmawiali m.in. o przeszkodach jakie tworzą eksterniści w rozpoczęciu rozmów pokojowych oraz o emigracji z Syrii, która ówcześnie sięgała ok. 1 mln osób.

10 kwietnia 2013 roku przy okazji dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych G8 w Londynie doszło do kolejnych rozmów Kerry’ego z Ławrowem dotyczących głównie sytuacji w Syrii.

Kolejne rozmowy, tym razem na szczeblu najwyższych władz państwowych, odbyły się 17 czerwca 2013 r. Trwający wtedy szczyt państw G8 był okazją do dwugodzinnego spotkania, podczas którego prezydent USA Barack Obama oraz prezydent Rosji Władimir Putin doszli do wniosku, że należy skłonić strony syryjskiego konfliktu do tego, aby jak najszybciej zasiadły do stołu negocjacyjnego.

Na następne spotkanie trzeba było czekać niespełna 2 miesiące. 9 sierpnia 2013 r. Ławrow i minister obrony Rosji Sergiej Szojgu spotkali się w Waszyngtonie z Kerrym i ówczesnym ministrem obrony USA Chuckiem Hagelem. Dyskusja dotyczyła głównie współpracy bilateralnej między obydwoma krajami, aczkolwiek poruszono również sprawę Syrii.

14 września 2013 roku Departament Stanu USA opublikował informację mówiącą o zawarciu w Genewie porozumienia między USA a Rosją dotyczącego eliminacji syryjskiej broni chemicznej w możliwie najkrótszym czasie. Porozumienie było wynikiem negocjacji ministrów spraw zagranicznych obu krajów.

4 miesiące później tj. 13 stycznia 2014 r. odbyło się ponowne spotkanie ministrów spraw zagranicznych, tym razem w Paryżu. Miało ono na celu debatę nad zaplanowaną konferencją pokojową “Genewa II” (odbyła się w dniach 22-31 stycznia 2014 r.). Ministrowie rozmawiali o sprawach takich jak: wymiana jeńców, zawieszenie broni czy pomoc humanitarna. Również ostatniego dnia konferencji, Ławrow i Kerry spotkali się, aby przedyskutować jakie jeszcze kroki oba państwa mogą podjąć w sprawie konfliktu.

Niemalże 9 miesięcy później tj. 14 października 2014 roku doszło do kolejnego spotkania ministrów spraw zagranicznych USA i Rosji, które również odbyło się w Paryżu. Rozmowy były próbą skoordynowania polityki zagranicznej obu państw w sprawach związanych przede wszystkim z sytuacją w Syrii.

12 maja 2015 roku John Kerry złożył wizytę dyplomatyczną w Soczi podczas której spotkał się zarówno z Siergiejem Ławrowem, jak i z Władimirem Putinem, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

28 września 2015  roku doszło do kolejnego spotkania prezydentów obu krajów – w tym przypadku również odbyło się ono „przy okazji” większego wydarzenia. Po sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do rozmów między Obamą a Putinem. Podczas spotkania przedyskutowane zostały m.in. takie kwestie jak współpraca w wygaszaniu konfliktu oraz przyszła rola Baszara al-Asada w Syrii.

Dwa dni po tych wydarzeniach tj. 30 września 2015 roku odbyła się wspólna konferencja prasowa Johna Kerry’ego i Siergieja Ławrowa w Nowym Yorku, będąca podsumowaniem uprzednio przeprowadzonych przez nich rozmów.

20 października 2015 roku zawarte zostało porozumienie USA – Rosja dotyczące warunków wykorzystania syryjskiej przestrzeni powietrznej, które zakłada zasady i ograniczenia mające na celu zapobieganie ewentualnym incydentom między wojskami powietrznymi obu krajów. Porozumienie i towarzyszące mu okoliczności zostały dokładnie omówione na blogu.

23 października 2015 roku została przeprowadzona kolejna rozmowa Kerry’ego z Ławrowem w Wiedniu, podczas której dyplomatom udało się osiągnąć konsensus. Oba kraje wyraziły chęć jak najszybszego zakończenia konfliktu w Syrii. Strony zgodziły się także co do idei utworzenia tam państwa unitarnego ze świecką władzą. Przedyskutowana została również przyszła rola al-Asada oraz kwestia dalszego sprawowania przez niego urzędu.

29 października 2015 roku zorganizowana została dwudniowa, pierwsza runda wielostronnych rozmów pokojowych w Wiedniu, w których zarówno Rosja jak i USA brały aktywny udział.

Druga runda rozmów pokojowych odbyła się 14 listopada 2015 roku. Rosja i USA ponownie uczestniczyły w spotkaniu. Społeczność międzynarodowa zajmowała się głównie dyskusją nad przyśpieszeniem zakończenia konfliktu syryjskiego.

15 listopada 2015 roku, podczas szczytu G20 w Turcji, doszło do kolejnego spotkania prezydenta Obamy z Władimirem Putinem, na którym zdecydowano, że po ogłoszeniu zawieszenia broni w Syrii rolę mediatora między al-Asadem a opozycjonistami powinna pełnić Organizacja Narodów Zjednoczonych.

15 grudnia 2015 roku John Kerry złożył wizytę w Moskwie, podczas której spotkał się zarówno z Władimirem Putinem, jak i z Siergiejem Ławrowem. Tematem toczących się rozmów była  kooperacja w walce przeciwko Państwu Islamskiemu i próba omówienia procesu pokojowego.

 

One thought on “Rosja – USA: kalendarium spotkań dyplomatycznych oraz porozumień ws. Syrii (2013-2015)

Comments are closed.